TERMENI ȘI CONDIȚII

DECLARATIE

Termenii și condițiile de utilizare a sit-ului https://www.nicoletanegura.ro sunt detaliate mai jos și trebuie citite cu atenție. Este posibil ca acești termeni să fie diferiți din când în când și, prin urmare, trebuie să le verificați înainte de a efectua o achiziție nouă.

Rețineți că orice utilizare a acestui sit sau achiziție realizată prin intermediul acestui sit reprezintă un acord care să respecte termenii și condițiile detaliate mai jos, care trebuie să aibă prioritate față de orice alți termeni și condiții. Orice contracte sau acorduri încheiate între dumneavoastra și noi prin intermediul acestui sit web vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislația europeană și orice litigii sau proceduri vor face obiectul jurisdicției exclusive a instanțelor din România.

DREPTURI DE AUTOR SI CONTINUTUL SIT-ULUI

SC N22 Bride SRL și filialele sale sunt proprietarii drepturilor de autor ale acestui sit și toate materialele de pe acest sit, inclusiv conținut, design, text, grafică și fotografii.

Puteți descărca și imprima conținut de pe acest sit în scopuri legate de mass-media sau numai pentru uz personal. Acest lucru este condiționat de faptul că materialul este reprodus cu exactitate și nu este utilizat într-o manieră derogatorie sau într-un context înșelător. În cazul în care acest material este reprodus, publicat, difuzat sau emis altfel altora, sursa și drepturile de autor trebuiesc recunoscute. Permisiunea de a reproduce comunicatele de presă ale societății SC N22 Bride SRL nu se extinde asupra oricărui material de pe acest sit care este identificat ca fiind „drepturile de autor ale unui terț”. Niciun drept, titlu sau interes pentru orice material descărcat sau software nu va fi transferat prin descărcarea respectivă. Este posibil să nu faceți nicio altă utilizare a materialelor de pe acest sit (inclusiv reproducerea, publicarea, modificarea, distribuirea, difuzarea sau orice altă exploatare, cu excepția celor de mai sus) fără permisiunea noastră scrisă.